Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website WSPayAPP - privatni iznajmljivači smeštaja | WSPay

WSPayAPPprivatni iznajmljivačiŠifra usluge: WSPaycpy

WSPayAPP je usluga koja omogućuje privatnim iznajmljivačima NAPLATU rezervacija ili NAPLATU avansa rezervacija, prema uslovima rezervacije i povrata, od gosta putem kreditnih i debitnih kartica u realnom vremenu – online.

Ova usluga je namijenjena za NAPLATU iznosa DEPOZITA tj. AVANSA (koji može biti dio iznosa rezervacije ili iznos u cijelini) koji se dostavlja gostu i da gost izvrši uplatu preko dobijenog linka - VIRTUAL POS-a, uz prihvatanje uslova rezervacije i otkaza rezervacije te plaćanja kreditnim ili debitnim karticama.

Osim naplate DEPOZITA odnosno REZERVACIJE, WSPayAPP se može koristiti i za naplatu drugih usluga koje pruža iznajmljivač, a za koje je dostavio gostu račun ili ponudu te link na koji gost može izvršiti plaćanje.

Ova usluga nije namijenjena za provjeru valjanosti kartice, kao niti za naknadne naplate NO SHOW, odnosno nedolaska gosta.

Uslugu WSPayAPP za privatne iznajmljivače - online autorizacije kartica u realnom vremenu možete aktivirati na vrlo jednostavan način kroz nekoliko koraka.

Preduslov za aktivaciju usluge je da ste privatni iznajmljivač i da imate rješenje o kategorizaciji objekta, da imate podatke o smještajnim jedinicama, slike, definisane uslove rezervacije i uslove otkaza rezervacije.

Popuniti zahtjev za aktivaciju usluge koji se nalazi na ovom LINKU.

Zahtjev i posebni uslovi (na zahtjevu su istaknuti) zajedno sa Opštim uslovima korišćenja čine Ugovor za korišćenje usluge WSPay-a, odnosno WSPayAPP-a za privatne iznajmljivače.

Potpisan i ovjeren Zahtjev treba u dva primjerka poštom poslati na adresu WSPay - NTH Media d.o.o. - Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 13,81000 Podgorica, a radi brže aktivacije usluge možete poslati na mail wspay@wspay.me.

Osim ovog zahtjeva potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju (radi brže aktivacije prema kartičaru):

 • Scan ili sliku - Rješenja o djelatnosti iznajmljivača - rješenje o kategorizaciji objekta.
 • Scan ili sliku - Ugovor o aktiviranju žiro računa poslovne banke iznajmljivača - IBAN račun
 • Scan ili sliku – lične karte.
 • KYC obrazac popunjeni ovjeren od strane iznajmljivača, potencijalnog Ugovornog partnera PBZ Carda.

Nakon što primimo Zahtjev, aktiviraćemo Vaše prodajno mjesto na serveru te na portalu app-booking.com i dostaviti vam podatke za pristup Vašim korisničkim računima.

Po dospjeću navedene dokumentacije istu dostavljamo kartičaru, a kartičar Vam dostavlja Ugovor za prijem kartica. Ugovor za prijem kartica sa definisanim uslovima potrebno je da potpišete i u originalu vratite kartičaru.

Kartičar po dospijeću potpisanog Ugovora radi aktivaciju i dostavlja nam produkcijske parametre te Vam omogućujemo naplatu on line.

Uslugu mogu Ugovoriti jedino mali privatni iznajmljivači koji su registrovani za obavljanje iznajmljivanja smještaja  i to dokazuju slanjem Rješenja.

Cijena korišćenja licence WSPayAPP-a je 38,00 EUR + PDV i plaća se u roku od 7 dana a  PO AKTIVACIJI  prvih produkcijskih parametara od strane kartičara, dok licenca vrijedi 12 mjeseci od aktivacije.

Naknada od 0,68 EUR po provedenoj transakciji, obračunava se na kraju mjeseca prema izvještaju iz WSPay-a, za što se izdaje račun koji je plativ u roku od 7 dana.

Produženje licence radi se automatski u  narednom periodu, za što se izdaje račun osim ukoliko trgovac ne izvrši odjavu daljeg korišćenja WSPay-a isključivo pisanim putem i to najkasnije DO u roku od 7 dana od produženja na naredni period.

 

 • Cijena: 1,00 kn~0,13 EUR
Dodaj u korpu
 • Opis usluge
 • Posebni uslovi
 • Vezani dokumenti
 • Kontakti
WSPay - NTH Media d.o.o. -

WSPay - NTH Media d.o.o.

 • Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 13,81000 Podgorica
 • Tel: +382 067 276 751
 • E-mail: wspay@wspay.me

Posaljite upit

CookiePostavke kolačića